Tehnička podrška

Ciljevi

Da bi ispunio vlastitu misiju, jačanje kapaciteta i podsticanje kreditiranje lokalne infrastrukture u regiji Zapadnog Balkana, MIDF pruža tehničku podršku bankama učesnicama i korisnicima kreditnih sredstava.

Tehnička podrška je omogućena donacijama obezbijeđenim od strane povjerljivih donatora (donatori). Pored toga, MIDF odvaja dio svojih godišnjih prihoda u ove svrhe. 

Tehnička podrška podržava razvoj, pripremu i realizaciju investicionih projekata podržanih od strane MIDF-a. To se vrši uz pomoć baze pomno odabranih, vrlo iskusnih konsultanata za tehničku podršku. U sklopu te baze, odgovarajući konsultant je izabran za pojedinačne projekte na osnovu potreba i stručnosti.

  • Tehnička podrška za banke učesnice

Tehnička podrška podržava banke učesnice u razvoju temeljnih struktura za finansiranje investicija u komunalnu infrastrukturu. To posebno podrazumijeva uspostavljanje internih sistema i metodologija za procjenu rizika finansiranja lokalnih zajednica i infrastruktuirnih projekata, izradu obrazaca dokumenata u svrhu korištenja u finansiranju, pripremu analize za socijalnu i ekolosku prihvatljivost projekata, praćenje procesa nabavke i monitoringa  koncesija.

  • Tehnička podrška za korisnike kreditnih sredstava

Tehnička podrška korisnicima kreditnih sredstava podržava povećanje njihovih administrativnih i tehničkih kapaciteta tokom cijelog razvoja projekta kao i u ciklusu same implementacije. To posebno uključuje izradu studije izvodljivosti, projektne nacrte, tendersku dokumentaciju, proces nabavke i pregled koncesija, kao i monitoring projekta i izvještavanje.