Kirk Mildner (Predsjedavajući)

Dr Kirk Mildner posjeduje dugogodišnjim iskustvo u oblasti finansiranja infrastrukturnih projekata i razvoja finansijskog sektora. Od Avgusta 2014 je na čelu divizije odgovorne za urbanu infrastrukturu i transport u KfW odjelu za Jugoistočnu Evropu i Tursku. Gospodin Mildner je odgovoran za raznovrstan portfolio upravljanja snabdijevanjem vode, otpadnih voda, čvrstog otpada, urbane obnove kao i projekte vezane za transport u devet zemalja sa ukupnom vrijednošću od preko 2 milijarde €.

Od 2009. godine do 2014. godine bio je direktor Kancelarije KfW-a u Pekingu, fokusirajući se na finansiranje upravljanja otpadnim vodama, upravljanjem spaljivanja otpada, centralnog grijanja i projekata vezanih za transport. Prije preseljenja u Kinu je radio kao glavni menadžer za poslovanje u zemljama Zapadnog Balkana i glavni ekonomista za evropske zemlje u razvoju. U period 1996-2004 bio je na funkciji savjetnika pri ambasadi SR Njemačke u Moskvi, Minsku i Kijevu, kao i pri Ministarstvu vanjskih poslova SR Njemačke.

Gospodin Mildner je studirao ekonomiju, politiku i istočnoevropske studije u Berlinu, St. Petersburg-u, Zagrebu i St. Andrews-u, njegova djela su objavljivana i obrađivala su teme ekonomske tranzicije i drugih poslova u Istočnoj Evropi. Takođe, tečno govori ruski, srpski i ukrajinski jezik. Takođe je učestvovao u uspostavi i obnašao funkcije na raznim pozicijama u odborima u mikrofinansijskih institucijama kao što je Njemačko-Ukrajinski fond, VTB Bank Longang (Shenzhen) i MicroCred Kina.

Jean-Patrick Marquet (Direktor)

Gospodin Marquet je direktor Odjela za komunalnu I okolišnu infrastrukturu Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), sa sjedištem u Londonu, Ujedinjeno Kraljevstvo.  Odjel sačinjava oko 50 bankara i stručnjaka za komunalne usluge koji pokrivaju upravljanje snabdijevanjem vode, upravljanje otpadnim vodama, upravljanje otpadom, gradski prevoz i projekte centralnog grijanja, te pokrivaju područje Centralne i Istočne Evrope, Zapadnog Balkana, Ukrajine, Turske i zemalja južnog i istočnog Mediterana. U proteklih 20 godina, Odjel za komunalnu infrastrukturu EBRD-a je uložio oko 5 milijardi Eura kroz preko 300 projekata u regiji.

Prije imenovanja za rukovodioca Odjela za komunalnu i okolišnu infrastrukturu u 2008. godini, od 2001. godine, gospodin Marquet je obnašao poziciju višeg bankara u Odjelu za prirodne resurse EBRD-a koji pokriva projekte nafte i plina, te projekte u rudarstvu. Prije toga, bio je zaposlen kao specijalista za projektno finansiranje u Credit Lyonnais u Parizu i Londonu. 

Akademske pozadina Gospodina Marquet uključuje titulu magistra mendžmenta izdatu od HEC Paris School of Management i pravnih nauka izdatu od Paris-II (Panthéon-Assas) University.

Holger Muent (Direktor)

Dr. Holger Muent je direktor za zapadni Balkan u Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD). On vodi operacije EBRD-a u Srbiji, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i na Kosovu. Tamo vodi tim od 55 zaposlenih, odgovoran je za ca. 1 milijardu eura godišnje novog poslovanja i ukupno upravlja sa portfoliom od više od 5 milijardi eura. Prije nego što je imenovan za šefa zapadnog Balkana, Holger je bio Senior Banker u Business Group za južnu i istočnu Europu, Kavkaza i Centralne Azije u EBRD-u. Njegove dužnosti su uključile izvršenje transakcije privatnog sektora u svim tim zemljama. Na početku svoje karijere u EBRD-a, Holger je radio za ured glavnog ekonomista i grupe za mala poduzeća.

Prije ulaska u EBRD-u 1999. godine, Holger je završio doktorat na London School of Economics and Political Science (LSE). Holger, njemački državljanin, je diplomirao business administration, ekonomiju i inženjering (Wirtschaftsingenieurwesen) na Univerzitetu u Karlsruhe (Njemačka).