Austrija

Vlada Austrije, Federalno ministarstvo finansija: Zbog tradicije kulturnih, ekonomskih i političkih odnosa, Austrija je uvijek pridavala poseban značaj za Zapadni Balkan, a to se ogleda u snažnom fokusu Federalnog ministarstva finansija u kontekstu svojih vanjskih ekonomskih programa. U podržavanju misije MIDF-a, Savezno ministarstvo finansija Austrije daje bespovratna sredstva za tehničku podršku korisnicima MIDF-a i ograničena bespovratna sredstva za sufinansiranje za visoko prioritetne projekte u selektivnim slučajevima.

Government of Austria, Federal Ministry of Finance for MIDF

Švicarska

Švicarska Konfederacija, Državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO): SECO je središte Švicarske konfederacije za međunarodnu saradnju u cilju ekonomskog razvoja. Njegov cilj je održavanje održivog ekonomskog rasta, promovišući stabilne okvirne uslove i načela upravljanja za ekonomski i trgovinski razvoj u partnerskim zemljama, kao i dijeljenje stručnih znanja i finansiranje projekata. Kao takav, SECO promoviše misiju MIDF-a da razvije stabilan i efikasan finansijski sektor i omogući pružanje pouzdanih i pristupačnih osnovnih usluga vezanih za lokalnu infrastrukturu. SECO nije samo direktan akcionar MIDF-a, već također pruža bespovratna sredstva za MIDF tehničku podršku i ekspertizu u upravljanju sredstvima za Tehničku podršku.