Banke učesnice

MIDF pažljivo bira Banke učesnice na temelju strogih kriterija podobnosti, uključujući stabilnu finansijsku situaciju, integritet i uskladjenost procedura rada za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, korporativno upravljanje, posvećenost finansiranju opštinskih projekata itd. Uz MIDF stručnu podršku, Tehničku podršku i ponudu kreditnih instrumenata, Banke učesnice su pokretač MIDF investicija na terenu. Banke učesnice obezbjeđuju kreditna sredstva i druge resurse za uspješnu realizaciju ciljanih infrastrukturnih investicija. Kroz efikasnu saradnju sa Bankama učesnicama, MIDF mobilizuje kapital privatnog sektora u svrhu povećanja uticaja misije MIDF-a i da nadoknadi nedostatak sredstava za finansiranje lokalne infrastrukture u regiji. Kroz obuku i implementaciju najboljih praksi, MIDF dodatno pomaže Bankama učesnicama u jačanju njihovih strategija kreditiranja lokalnih zajednica i izvršenja istih. 

MIDF nudi razne vrste kreditnih instrumenata u podršci Bankama učesnicama, uključujući: 

  • Kreditne linije - MIDF obezbjeđuje dodatnu likvidnost Bankama učesnicama po tržišnim uslovima. Sa druge strane, Banke učesnice mogu proširiti svoju ponudu kreditnih i drugih usluga prema krajnjim korisnicima- lokalnim zajednicama.
  • Finansirano učešće u riziku- MIDF obezbjeđuje dogovoreni dio sredstava sa Bankom učesnicom da bi sufinansirali podobne investicije,  i snosi proporcionalni udio u riziku otplate.
  • Nefinansirano učešće u riziku - MIDF jamči/garantuje dogovoreni dio sredstava koje obezbjeđuje Banka učesnica i dijele potencijalne gubitke pro rata u slučaju neplaćanja od strane krajnjeg korisnika- lokalnih zajednica.

U svim slučajevima, Banke učesnice direktno finansiraju krajnje korisnike u svrhu ulaganja u infrastrukturne projekte. Banke učesnice formiraju konkurentne cjenovne uslove, u skladu sa svojim kreditnim politikama i procjenom kreditnog rizika. Krediti koje MIDF, zajedno sa Bankama učesnicama, nudi za ulaganje u lokalnu infrastrukturu su u iznosu između 100.000 Eura i 5.000.000 Eura, uz maksimalni rok otplate do 10 godina.