Uslovi korištenja

Uvod

Ovom web stranicom ("Web stranica") upravlja Fond za razvoj komunalne infrastrukture ("MIDF" ili "Fond"), sa sjedištem na adresi Boulevard Royal 14, L-2449 Luxembourg, u evidenciji Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés pod registarskim brojem B-174.243. 

Fond za razvoj komunalne infrastrukture je osnovan 12. decembra 2012. godine, kao “Société anonyme”, kvalifikovan kao “asociété d'investissement capital variable- fond d'investissement specialise” u skladu sa zakonima Luksemburga od 13. februara 2007. godine o specijalizovanim investicionim fondovima i isti nadzire Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier. 

MIDF nije ovlašten da posluje kao kreditna institucija u Luksemburgu i ne može obavljati bankarske djelatnosti i/ili javno kreditiranje. 

Informacije koje se nalaze na ovoj stranici se mogu koristiti samo u informativne svrhe. MIDF ne ugovora i ne pruža usluge preko web stranice. Ništa na web stranici se neće tumačiti kao ponuda i/ili prikupljanje ponuda u svrhu kupovine, prodaje ili posjedovanja instrumenata ulaganja, financijskih proizvoda ili zaključenja bilo koje druge transakcije. 

Zbog toga, bilo koje ulaganje ili bilo koja druga odluka ne može biti temeljena na informacijama dostupnim na web stranici. 

Prije korištenja ove stranice, molimo Vas pročitajte uslove korištenja ove web stranice u nastavku. Korištenjem ili posjetom ovim stranicama ćete prihvatiti i pristati na ove uslove korištenja ("Uslovi korištenja"). Ukoliko ne prihvatate ove uslove, ne možete koristiti web stranicu.

MIDF zadržava pravo, po vlastitom nahođenju, za promjenu, mijenjanje, dodavanje ili brisanje dijelova ovih Uslova korištenja u bilo koje vrijeme. Stoga, preporučujemo Vam da provjerite web stranicu s vremena na vrijeme za pregled trenutnih Uslova korištenja, koji je obavezujući za Vas. 

Pristup 

MIDF ne garantuje da je web stranica dostupna u svako vrijeme bez prekida ili kvarova. MIDF zadržava pravo da razvija, mijenja, obustavi ili prekine bilo koji aspekt web stranice, uključujući, ali ne ograničavajući se na, sadržaj koji je dostupan putem web stranice i Vaš pristup istom. 

Prihvatljivo korištenje 

Ne smijete koristiti web stranicu u bilo koje nezakonite ili lažne svrhe. 

Ne smijete zloupotrebljavati web stranicu uvođenjem/korištenjem virusa, “trojanaca“, “crva”, “logika bombi” ili drugih materijala koje su zlonamjerne ili tehnološki štetne. Konkretno, ne smije ometati, oštetiti ili poremetiti web stranicu ili bilo koji njen dio, bilo koje opremu ili mrežu na kojoj je web stranica pohranjena ili bilo koji softver koji se koristi od strane web stranice. Ne smijete napadati web stranice preko “denial-of service” napada.

Upotreba ove web stranice je na vlastiti rizik.  Web stranica, kao i svi njeni sadržaji, su dostupni bez izjave ili jamstva/garancije bilo koje vrste. 

U skladu s tim, MIDF neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu uzrokovanu virusima ili bilo kojim drugim tehnološki štetnim materijalima koji mogu zaraziti Vašu računarsku opreme, kompjuterske programe, podatke ili druge vlasničke materijale, uzrokovane Vašim korištenjem web stranice ili zbog preuzimanja bilo kojeg materijala objavljenog na web stranici, ili na bilo kojoj drugoj web stranici koja je linkom povezana na istu. 

Iako MIDF polaže napore kako bi osigurali da su informacije sadržane na ovoj web stranici precizne u vrijeme objavljivanja, nikakve izjave ili jamstva/garancije se ne daju u vezi tačnosti i potpunosti istih u bilo koje svrhe.  Web stranica može sadržati tipografske greške ili druge netačnosti, ili informacije koje su zastarjele. MIDF nije dužan ažurirati takav materijal koji se konstantno mijenja, bez ikakvog uslovljavanja, garancija ili druge uslove bilo koje vrste. 

Politika privatnosti 

MIDF je uspostavio politiku privatnosti da Vam bude objašnjeno kako se Vaši lični podaci prikupljaju i koriste, koju možete pročitati koristeći sledeću "Politiku privatnosti". Vaše korištenje ove web stranice pokazuje priznavanje i saglasnost  na MIDF politiku privatnosti koja čini sastavni dio ovih uslova korištenja. 

Ograničenje odgovornosti 

Fond ne snosi nikakvu odgovornost u vezi sa upotrebom web stranice pod ovim Uslovima korištenja, uključujući i bilo kakvu odgovornost za direktne ili indirektne štete, gubitak profita, gubitak prihoda, gubitak goodwill-a, gubitka bilo kojeg softvera ili podataka, gubitka prilike, gubitak korištenja računarske opreme, niti za bilo koje posljedične ili specijalne gubitke. 

Konkretno, MIDF ne preuzima odgovornost za štete i neispunjenje uzrokovane nepredviđenim, nepremostivim, ili nezaobilaznim događajima, uključujući bez ograničenja: slučaj više sile, štrajka ili radnog spora, rata ili drugog nasilja, požara ili drugih žrtava, ili bilo koji zakon, uredbu ili zahtjev bilo koje vladine agencije ili organa.

MIDF ne garantuje i nije odgovoran za pouzdanost, potpunost ili tačnost bilo kojih podataka pohranjenih na web stranici, uključujući bez ograničenja sadržaj, koji može uključivati greške i prenos ili transkripciju greške.

U najvećoj mjeri dopuštenoj važećim zakonom, MIDF posebno se odriče odgovornosti za bilo kakve greške, netačnosti i propuste na web stranici, i za bilo koji gubitak ili štetu nastalu iz njegove upotrebe, bilo da je uzrokovana nepažnjom ili na drugi način.

MIDF ne isključuje ili ograničava svoju odgovornost nastalu zbog nemara ili svjesno lošeg ponašanja; ili smrti ili povrede nastale iz nemara, prevare ili bilo koje druge odgovornosti koje se ne mogu isključiti ili ograničiti prema važećem zakonu. 

Linkovi 

Web stranica može sadržavati ili biti povezana sa web stranicama, savjetima ili izjavama trećih strana i takve veze su prikazane samo u informativne svrhe. MIDF ne daje nikakve izjave za tačnost i pravovremenost tih informacija, a nije pregledao i neće razmatrati takve informacije. Svaka upotreba takvih informacija i takvih web stranica je na vlastitu odgovornost. MIDF ne preuzima odgovornost za sadržaj drugih web stranica. 

Prava intelektualnog vlasništva 

Sva autorska prava, zaštitni znakovi, dizajni, patenti, intelektualna prava i druga imovinska prava u informacijama sadržanim u ovom dokumentu ili na drugi način na ovoj web stranici, su u vlasništvu MIDF-a ili treće strane koja je njemu davalac licence.  Prava intelektualnog vlasništva koja su licencirana, dodijeljena ili mu na neki drugi način pripadaju, ne mogu preći na lica koja koriste web stranicu. 

Ovi Uslovi korištenja ne daju nikakvo pravo da koristite navedena prava intelektualnog vlasništva, osim dozvoljenih u ovom dokumentu. 

 Dozvoljeno Vam je da konsultujete, štampate i preuzimate dijelove ove web stranice samo za svoju ličnu referencu za korištenje, predviđenu ovom web stranicom, a samo pod uslovom da dokumenti i informacije nisu modifikovani ili rasprostranjeni izvan okvira web stranice. 

Bilo koja komercijalna upotreba ove web stranice ili njenog sadržaja je strogo zabranjena. 

Opšte odredbe 

Ako prekršite bilo koju odredbu ovih Uslova korištenja, vaše dopuštenje za korištenje ove web stranice automatski prestaje i morate odmah uništiti sve preuzete ili ispisane dijelove sa ove web stranice. 

Neuspjeh MIDF da ostvari ili sprovodi bilo koje pravo ili odredbu ovih Uslova korištenja neće značiti odricanje takvog prava ili odredbe. Naslovi poglavlja u ovim Uslovima korištenja su naznačeni u svrhu praktičnosti i nemaju zakonski ili ugovorni efekat. 

Važeći zakon i  nadležnosti 

Ovi Uslovi korištenja i bilo koji spor ili potraživanje koje proizlaze iz njega, ili u vezi s njim,  ili je predmet istog, uređuju se i tumače u skladu sa zakonima Grand Duchy of Luxembourg i podliježu isključivoj nadležnosti sudova Luxembourg-City. 

Kontakti

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi ovih Uslova korištenja ili imate sumnju da je Vaša zabrinutost neadekvatno shvaćena, molimo Vas usmjerite svoja pitanja ka MIDF-u pomoću "Kontakti".