FAQ (Najčešće postavljena pitanja)

1. Šta je MIDF?

MIDF je inovativni finansijski instrument, posvećen kreditnom finansiranju komunalnih infrastrukturnih projekata u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. Osnovan u Luksemburgu kao kompanija sa privatnim investicionim kapitalom ("SICAV") u skladu sa zakonima Luksemburga.

Operacije MIDF-a su podržane od strane Tehničke podrške, kao instrumenta za postizanje misije i ciljeva Fonda.

MIDF se finansira ulaganjima od strane Ministarstva finansija Austrije, Saveznog ministarstva za saradnju i razvoj SR Njemačke, Evropske banke za obnovu i razvoj, Njemačke razvojne banke KfW, Švicarskog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO) i Frankfurt School of Finance and Management. 

 

2. Zbog čega je MIDF osnovan?

Infrastruktura u lokalnim zajednicama širom Zapadnog Balkana trpi zbog nedostatka investicionih ulaganja. Nedavni finansijski i ekonomski poremećaji ograničavaju dostupnost sredstava za investiciona ulaganja u lokalnu infrastrukturu. Kao rezultat toga, lokalne zajednice često nisu u mogućnosti pristupiti sredstvima potrebnim za neophodne investicije, prouzrokujući neodrživo stanje lokalne infrastrukture.

Da bi se riješio ovaj izazov, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i KfW su osnovali  Fond za razvoj komunalne infrastructure (MIDF) u 2013. godini. MIDF osigurava dugoročna sredstava potrebna za ulaganja u infrastrukturu i pomaže da se premosti postojeći nedostatak dugoročnih sredstava za investiranje u lokalnu infrastrukturu u zemljama Zapadnog Balkana, uključujući Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju.

 

3. Koje vrste investicija (ulaganja) MIDF podržava? 

MIDF indirektno obezbjeđuje sredstva za izgradnju nove infrastrukture, rehabilitaciju ili poboljšanje postojeće infrastrukture, kao što su: 

 • Opskrba vodom,  tretman otpadnih voda i kanalizacije,
 • Upravljanje čvrstim otpadom, reciklažne stanice, stanice za sortiranje, postrojenja za kompostiranje ili drugih postrojenja za obradu otpada,
 • Opskrba toplotnom i električnom energijom, npr. sistemi za grijanje, uključujući mrežu, kotlovnice, centralno grijanje i individualne podstanice,
 • Javni putevi, javni parking, upravljanje saobraćajem/signalizacija, autobuske stanice, ulična rasvjeta, zeleni parkovi i pješačke zone,
 • Energetska efikasnost u javnom sektoru i javnim objektima,
 • Infrastruktura u službi javnog prevoza i vozni park,
 • Ostali komunalni infrastrukturni projekti po odobrenju. 

 

4. Ko ima koristi od MIDF investiranja? 

Korisnici MIDF ulaganja su: 

 • opštinske i regionalne vlasti/lokalne zajednice,
 • kompanije i druga pravna lica u vlasništvu opština,
 • druge javne institucije koje posjeduju ili se bave uslugama komunalne infrastrukture,
 • operateri privatnog sektora uključeni u pružanju komunalnih usluga.

 

5. Koje vrste kreditnih instrumenata MIDF pruža bankama učesnicama?  

 • Kreditne linije - MIDF pruža dodatnu likvidnost bankama učesnicama po tržišnim uslovima. Zbog toga, banke učesnice mogu proširiti svoju ponudu kreditnih proizvoda ka krajnjim korisnicima- lokalnim zajednicama.
 • Finansirano učešće u riziku- MIDF obezbjeđuje dogovoreni dio sredstava sa bankom učesnicom, da bi sufinansirali podobne investicije i snosili proporcionalni udio u riziku otplate.
 • Nefinansiranino učešće u riziku - MIDF jamči/garantuje dogovoreni dio sredstava koje obezbjeđuje banka učesnica i dijele potencijalne gubitke pro rata u slučaju neplaćanja od strane krajnjeg korisnika- lokalnih zajednica.

 

6. Koje vrste tehničke podrške MIDF obezbjeđuje? 

 • Tehnička podrška bankama učesnicama: MIDF podržava banke učesnice u razvoju temeljnih struktura za finansiranje investicija u komunalnu infrastrukturu. To posebno podrazumijeva uspostavljanje internih sistema i metodologija za procjenu rizika finansiranja lokalnih zajednica i infrastruktuirnih projekata, izradu obrazaca dokumenata u svrhu korištenja u finansiranju, pripremu analize za socijalnu i ekološku prihvatljivost projekata, praćenje procesa nabavke i monitoring koncesija.
 • Tehnička podrška kreditnim korisnicima: Tehhnička podrška podržava povećanje njihovih administrativnih i tehničkih kapaciteta tokom cijelog razvoja projekta kao i u ciklusu same implementacije. To posebno uključuje izradu studije izvodljivosti, projektne nacrte, tendersku dokumentaciju, proces nabavke i monitoring koncesija, kao i monitoring projekta i izvještavanje.