Podobne investicije

MIDF posluje u saradnji sa lokalnim komercijalnim bankama u regiji kroz sufinansiranje ili podjelu kreditnih rizika sa Bankom učesnicom i/ili obezbjeđivanjem izvora likvidnosti. Banke učesnice plasiraju kredite podobnim korisnicima za finansiranje investicija u komunalnu infrastrukturu u regiji Zapadnog Balkana, uključujući Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju. Pojedinačni zajmovi se odobravju po konkurentnim uslovima od strane banaka učesnica  u skladu sa njihovim kreditnim politikama i njihovom vlastitom procjenom kreditnog rizika.

Krediti može biti u rasponu od 100.000 Eura do 5.000.000 Eura, sa maksimalnim rokom otplate od 10 godina. 

Podobni (prihvatljivi) korisnici 

Korisnici MIDF ulaganja uključuju: 

 • Opštine, Gradovi, Kantoni,
 • Kompanije i druga pravna lica u vlasništvu opština,
 • Druge javne institucije koje posjeduju ili se bave uslugama komunalne infrastrukture,
 • Operateri privatnog sektora uključeni u pružanju komunalnih usluga (npr bus operateri, preduzeća uključena u djelatnosti uštede energije, privatnih lokalnih dobavljača toplotne i električne energije, itd). 

Podobne (prihvatljive)investicije

MIDF indirektno obezbjeđuje sredstva za izgradnju nove infrastrukture, ili rehabilitaciju ili poboljšanje postojeće infrastrukture, kao što su: 

 • Opskrba vodom, tretman otpadnih voda i kanalizacije,
 • Upravljanje čvrstim otpadom, reciklažne stanice, stanice za sortiranje, postrojenja za kompostiranje ili druga postrojenja za obradu otpada,
 • Opskrba toplotnom i električnom energijom, npr. sistemi za grijanje, uključujući mrežu, kotlovnice, centralno grijanje i individualne podstanice,
 • Javni putevi, javni parking, upravljanje saobraćajem/signalizacija, autobuske stanice, ulična rasvjeta, zeleni parkovi i pješačke zone,
 • Energetska efikasnost u javnom sektoru i javnim objektima,
 • Infrastruktura u službi javnog prevoza i vozni park,
 • Ostali komunalni infrastrukturni projekti po odobrenju.