• Dobrodošli ...

  ... na web prezentaciju Fonda za razvoj komunalne infrastrukture (gradova i opština)

  <
  >
 • Tehnička Podrška

  MIDF predstavlja prvi korak ka poboljsanju kvaliteta infrastrukturnih ulaganja putem prilagođene tehničke podrške bankama i/ili opštinama.

  <
  >
 • Banke Učesnice

  MIDF ima za cilj razvijanje komercijalnog bankarskog tržišta za kreditiranje opština jačajući sposobnost banaka da analiziraju i prihvate rizik od strane opština.

  <
  >

Ciljevi

Misija 

Misija Fonda za razvoj komunalne infrastrukture ili "MIDF", jeste da se postigne dugoročna održivost u pružanju komunalnih usluga, te razvijanje tržišta kreditnih sredstava namijenjenih finansiranju lokalnih zajednica u zemljama Zapadnog Balkana. 

Izazov- Nedostatak izvora finansiranja za infrastrukturu 

Širom Zapadnog Balkana stanje infrastrukture u lokalnim zajednicama trpi zbog nedostatka investicionih ulaganja. Nedavni finansijski i ekonomski poremećaji su imali veliki uticaj na nacionalne, regionalne i lokalne budžete širom regije, ograničavajući dostupnost sredstava za investiciona ulaganja u infrastrukturu. Između 2008. i 2013. godine, javne investicije na Zapadnom Balkanu su značajno smanjene i to za više od 30%. Lokalne zajednice i dalje nastoje da popune nedostatke izvora finansiranja kroz alternativne kanale eksternog finansiranja kako zbog ograničenja kreditne sposobnosti, interno nerazvijenih kapaciteta tako i zbog ograničenog interesa od strane komercijalnog bankarskog sektora. Kao rezultat toga, lokalne zajednice vrlo često nisu u mogućnosti pristupiti sredstvima potrebnim za neophodno potrebne investicije. Ovo je neodrživo stanje, pogotovo obzirom na očekivanja regije za ulazak u Evropsku Uniju. 

Vizija - omogućavanje infrastrukturnih ulaganja 

Da bi se riješio ovaj izazov, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i KfW su u 2013. godini osnovali Fond za razvoj komunalne infrastrukture (MIDF). MIDF osigurava dugoročna sredstava neophodna za infrastrukturna ulaganja i pomaže da se premosti trenutni nedostatak sredstava za investiranje u lokalnu infrastrukturu u regiji Zapadnog Balkana, uključujući Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju. 

Pristup - partnerstvo s komercijalnim bankarskim sektorom 

MIDF posluje u saradnji sa pažljivo odabranim lokalnim komercijalnim bankama (Bankama učesnicama) u regiji radi proširenja pristupa izvorima finansiranja za sektor lokalne infrastrukture. MIDF sufinansira projekte zajedno sa Bankama učesnicama, podjelom kreditnog rizika kreditiranja i/ili pristupom izvorima likvidnosti. Podržan od strane svojih akcionara, koristeći značajnu sektorsku ekspertizu i iskustva, MIDF se isključivo fokusira na opštinske infrastrukturne investicije ili investicije drugih lokalnih zajednica. To posebno uključuje izgradnju nove ili rehabilitaciju/modernizaciju postojeće infrastrukture, za opskrbu vodom, tretman otpadnih voda i kanalizaciju, upravljanje čvrstim otpadom, lokalnih sistema snabdijevanja energije, mjere energetske efikasnosti, društvene infrastrukture i javnog prevoza (prihvatljive investicije). Lokalne zajednice su krajnji korisnici MIDF investicionog finansiranja. 

Tehnička podrška 

U cilju podrške misije Fonda, i uspješnu realizaciju investicionih projekata, MIDF mobiliše niz međunarodnih donatora, da bi mogao da ponudi bespovratna sredstva za Tehničku podršku bankama učesnicama i prihvatljivim korisnicima. To uključuje bespovratnu  finansijsku podršku za pripremu projekata, implementaciju i sveobuhvatnije trening inicijative, kako bi se osiguralo da se investicijama adekvatno upravlja, da su financijski održive, i da funkcionišu na komercijalnim principima. Krajnji cilj Tehničke podrške je brza izrada projekata i postizanje visokih ciljeva i efekata, a u isto vrijeme izgradnja kapaciteta za veću efikasnost i kvalitet u pružanju komunalnih usluga, kao i izgradnja kapaciteta za efikasnije finansiranje investicija vezanih za komunalnu infrastrukturu (Tehnička podrška). 

Projekti-fokus

Fokus MIDF ulaganja uključuje širok spektar komunalnih infrastrukturnih ulaganja, izabranih u skladu s kriterijima prihvatljivosti Fonda (prihvatljive investicije).

Twitter

MIDF
09/03/17 - The Shareholders and Board of MIDF decided to wind down the Fund’s operations. New investments and TA are not available.
MIDF
29/12/2016 Luxembourg - MIDF Board Meeting - Open Call BiH ==CLOSED==. No more applications will be accepted.
MIDF
#Gostivar - 25/05/2016 - Construction start of bridge on river #Vardar, financed by Komercijalna banka with #MIDF pic.twitter.com/X1s0Htww3j